Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Månadens doktorand - Roland Zügner

Nyhet: 2017-12-05

Legitimerade sjukgymnasten Roland Zügner har specialistkompetens i fysioterapi inom ortopedi och är verksam på Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning, avdelningen för ortopedi på Göteborgs universitet. Hans verksamhetsområde är rörelseanalys och fredag 8:e december disputerar han med sin avhandling ”Gait and motion analysis of hip arthroplasty. Validity, reliability and long-term results.”

Docent Anders Wykman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet är opponent. Rolands huvudhandledare har varit professor Johan Kärrholm och hans biträdande handledare har varit leg. ortopedingenjör och med. dr Roy Tranberg.

Vad fick dig att bli doktorand?
Det var professor Henrik Malchau som undrade om jag kunde hjälpa till att kliniskt bedöma patienter som flera år tidigare hade opererats med en total höftledsartroplastik (THA). Henrik Malchau samt professor Peter Herberts behövde en opartisk bedömare som var väl insatt i klinisk bedömning av THA patienter. Det var patienter som deltagit i en konsekutiv studie och opererats med ocementerad Madreporic Lord-protes som skulle följas upp. Protesdesignen användes från slutet av 70-talet till början av 80-talet. En långtidsuppföljning av patientgruppen ingår i studie IV i min avhandling. I samband med det kliniska bedömningsarbetet med dessa patienter, undrade Henrik Malchau om jag var intresserad av gånganalys och introducerade då mig för leg. ortopedingenjör Roy Tranberg som senare blev min biträdande handledare. Vid den tiden arbetade Roy Tranberg med sitt avhandlingsarbete och var verksam på gång- och rörelselaboratoriet och i den miljön blev jag naturligt indragen i arbetet och i forskningen inom rörelseanalysområdet.

Vad handlar din forskning om?
Övergripande handlar min forskning om hur patienter med höftartros – både opererade med total höftprotes och icke opererade – rör sig i gående utvärderat med gånganalys.
Studie I är en valideringsstudie där vi jämför två markörmodeller bestående av reflekterande hudmarkörer med den röntgenbaserade RSA-metoden. Denna metod bygger på markörer inopererade i skelettet, i detta fall lårben och bäcken. Studie II är en reliabilitetsstudie (test-retest) av markörmodellen som använts i studierna. I denna studie har markörer slumpmässigt applicerats på 3 grupper med vardera 10 män och 10 kvinnor. Grupperna bestod av höftartros- och THA patienter samt en kontrollgrupp. Studie III är en gånganalysstudie av 22 patienter som randomiserats till antingen kort eller konventionell höftprotesstam. Gånganalys utfördes 1 och 2 år efter operation. Resultaten av gånganalysen vid 2 år jämfördes sedan med en kontrollgrupp. Studie IV är en klinisk och radiologisk långtidsuppföljning - i medeltal 26 år efter operationen - av 62 patienter som tidigare opererats med Madreporic Lord höftprotes. Gånganalys i denna långtidsuppföljning utfördes även på 16 patienter som hade den ursprungliga höftprotesen (ledskål och stam) kvar vid den senaste uppföljningen. Studie V är en valideringsstudie där vi jämför vårt optiska gånganalyssystem med ett accelerometersystem (GaitSmart) på en grupp patienter opererade med THA.

Beskriv de viktigaste fynden i din avhandling
Sammanfattningsvis visar avhandlingen att avvikelsen från uppmätta skelettrörelser för optiska systemet är lägst vid mätning av höftflexion-extension på patienter som opererats med höftprotes. Vidare kan det optiska rörelseanalyssystemet särskilja patienter med höftartros, protesopererad patient och en frisk kontrollgrupp med avseende på höftens rörelser vid gång. Det optiska rörelseanalyssystemet visar att patienter opererade med höftprotes har en fortsatt påverkad gångförmåga 2 år efter operation trots att de uppger att de inte har några problem när de går. Långtidsuppföljning av patienter opererade med en ocementerad höftprotes visade fortsatt god funktion trots att ledskålen bytts ut i närmare 50 % av fallen. Vidare fann vi att det accelerometerbaserade rörelseanalyssystem som undersöktes hade god validitet vid mätning av bäcken och knäledsrörelser i sagittalplanet men angav signifikant lägre mätning av höftledsflexion och extension.

Vilka delarbeten ingår i din avhandling?
Fem delarbeten ingår i min avhandling:
1. Validation of gait analysis with dynamic radiostereometric analysis (RSA) in patients operated with total hip arthroplasty.
Zügner R, Tranberg R, Lisovskaja V, Shareghi B, Kärrholm J.
J Orthop Res. 2016 Sep 3. doi: 10.1002/jor.23415.

2. Different inter-observer reliability of instrumented gait analysis between patients with unilateral hip osteoarthritis, unilateral hip prosthesis and healthy controls.
Zügner R, Tranberg R, Lisovskaja V, Kärrholm J.
In manuscript

3. One stage bilateral total hip arthroplasty operation in 22 patients with use of short and standard stem length on either side. Gait analysis in 22 patients one and two years after bilateral THA.
Zügner R, Tranberg R, Puretic G, Kärrholm J.
Hip international. 2017 Ref.: Ms. No. HIPINT-D-17-00162R1 DOI: 10.5301/hipint.5000596


4. Stable fixation but unpredictable bone remodelling around the lord stem: minimum 23-year follow-up of 66 total hip arthroplasties.
Zügner R, Tranberg R, Herberts P, Romanus B, Kärrholm J.
J Arthroplasty. 2013 Apr;28(4):644-9. doi: 10.1016/j.arth.2012.07.041.
Epub 2012 Nov 8.

5. Validation of inertial measurement units with optical tracking system in patients operated with total hip arthroplasty.
Zügner R, Tranberg R, Timperley J, Hodgins D, Mohaddes M, Kärrholm J.
In manuscript

Hur ser du på framtiden inom ditt forskningsområde?
Vi ser att gång- och rörelseanalys är en metod som man kliniskt med fördel kan använda före och efter olika behandlingsåtgärder såsom exempelvis behandling med fysioterapi, val av olika ortopedtekniska hjälpmedel, före och efter Botulinumtoxin behandling samt före och efter kirurgiska operationer. Hand i hand med de kliniska undersökningarna dyker det upp forskningsfrågor som behöver belysas. Några pågående studier och studier som är på gång är balansförmåga efter träning, hur rör sig missade hälsenerupturer efter kirurgi, tryckanalyser av diabetspatienter efter olika åtgärder, tågångare före/efter behandling med fysioterapi samt undersökning av gångfunktionen hos patienter efter tibiakondylfrakturer. Vidare så behöver vi fortsätta att validera och reliabilitetstesta vår gång- och rörelseanalys-metod för fler områden som exempelvis rygg, övre extremiteten, fotled samt för olika patientgrupper. Personligen skulle jag tycka det vore intressant att undersöka/jämföra utfallet av frågeformulär och gångfunktion efter THA.

(Foto: Roy Tranberg)

AV: Annelie Brorsson

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2006-07-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?