Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ferid Krupic är nyutnämnd docent i ortopedi

Nyhet: 2017-04-18

Ferid Krupic har erhållit en docentur i ortopedi vid Sahlgrenska akademin


Ferid Krupic är legitimerad sjuksköterska och disputerade 2014 med avhandlingen ”Total hip replacement in immigrants and Swedish patients. Evaluation of preoperative care, socioeconomic background, patient-reported outcomes and risk of reoperation”. Opponent vid disputationen var professor Sari Ponzer från Karolinska Institutet och Ferids handledare var professor Johan Kärrholm, professor Göran Garellick, docent Sylvia Määttä och med. dr Thomas Eister.

Avhandlingen handlade om patienters upplevelser i samband med en total höftledsoperation och om det är skillnader mellan dessa upplevelser om man är immigrant jämfört med icke-immigrant i Sverige. I avhandlingsarbetet undersöktes bland annat faktorer som operativt ingrepp, val av anestesi, rehabilitering efter operation och smärtlindring i samband med total höftledsoperation. En viktig slutsats i avhandlingen var att en stor del av patienterna visade sig vara missnöjda med den preoperativa informationen gällande till exempel förväntat händelseförlopp, ingrepp, val av anestesi, smärtlindring och rehabilitering efter sin operation. Beträffande registerstudierna rapporterade immigranter preoperativt mer problem med egenvård, dagliga aktiviteter, ångest/depression och högre grad av smärta jämfört med icke- immigranter. Ett år efter operationen, rapporterade immigranter också sämre livskvalitet och mental hälsa jämfört med icke-immigranter. Svårigheterna för de patienter som är födda utanför Sverige kan till exempel tänkas bero på kulturella skillnader och kommunikationsproblem. Slutsatsen var att denna patientgrupp skulle kunna dra nytta av förbättrad pre- och postoperativ information och andra åtgärder för att underlätta och förbättra sin rehabilitering. Ferids forskningsresultat resulterade bland annat i forskningsprojekten ”Personcentrerad vård” och ”Värdebaserad vård” på Sahlgrenska akademin.

Under 2015 gjorde Ferid sin post-doc placering på institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet i Stockholm. Han arbetade då tillsammans med professor Per Wretenberg med uppgiften att implementera kvalitativ metodik och innehållsanalys av text och introducera fem forskare i metoden. Arbetet resulterade i flera studier som hittills lett till att fyra manuskript nu är färdiga att skickas in till vetenskapliga tidskrifter. Ferid är också bihandledare till Christian Bitar, specialistläkare i ortopedi vid samma institution, i hans forskningsprojekt med titeln ”Anatomic surface Replacement (ASR) - nationell uppföljning efter indragning av ett implantat.”

Idag är Ferid Krupic projektanställd vid avdelning för radiologi, institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, där han arbetar med projektet ”Svårigheter och möjligheter i skriftliga och muntliga kommunikationer mellan remittenter och radiologipersonal”. Involverade forskare i projektet är professor Mikael Hellström, docent Mårten Falkenberg, docent Nabi Fatahi och överläkare och doktoranden Karin Zachrisson. Projektet har resulterat i två publicerade artiklar och fyra som är i manuskript.

Ett annat projekt som Ferid också arbetar med är ”Etniska, socio-ekonomiska och kulturella faktorers betydelse vid behandling av degenerativ höftledssjukdom” som sker i samarbete med professor Johan Kärrholm, avdelningen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, professor Sahmir Sadic, Orthopaedic and Traumatology Clinic, University Clinical Centre Tuzla, Bosnia and Herzegovina, legitimerad läkare Meho Kovacevic, Orthopaedic Clinic, University Clinical Centre Zenica, Bosnia and Herzegovina och med dr Slavko Manojlovic, The Institute of Physical Medicine and Rehabilitation “Dr Miroslav Zotovic”, Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Detta forskningsprojekt kommer att utvärdera patienter födda i Bosnien och Hercegovina som opererats med höftprotes i sitt hemland; dels patientgrupper som kommer från konfliktzoner inom dessa områden och dels patientgrupper som invandrat till Sverige sedan 1990 och opererats med samma typ av operation i Sverige. Hypotesen är att patienter födda i Bosnien och Hercegovina som opereras i Sverige kommer att visa en högre grad av psyko-sociala problem, högre smärtnivå samt lägre tillfredsställelse jämfört med gruppen som är opererad i hemlandet. Om så är fallet är avsikten att försöka gå vidare med interventionsstudier för att om möjligt förbättra omhändertagandet och slutresultatet för dessa patienter.

”Personalens upplevelser vid behandlingen av ortopedisk patient med höftfraktur och demenssjukdom” är ytterligare ett projekt som Ferid arbetar med tillsammans med docent Arkan Sayed-Noor och docent Sead Crnalic från institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet, docent Olof Sköldenberg och legitimerad läkare Mårten Hagelberg från Karolinska institutet, docent Nabi Fatahi och med dr Lilas Ali från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt docent Kristian Samuelsson från avdelningen för ortopedi, institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Syftet med denna studie är att undersöka och belysa svårigheter som personalen möter i kontakt med patienter med höftfraktur och demens. Svårigheterna som personalen möter kan till exempel visa sig i kommunikationen, beröring, att förstå den demente patienten, att behandla patienten anestesiologiskt, att hantera smärta hos dementa patienter, att lita på det de säger samt att utläsa svar på resultat av behandling. Projektet innehåller 5 studier och belyser personalens upplevelser från att patienten kommer till operation tills patienten skrivs ut till ålderdomshem eller hemadress

Ferid var under sin doktorandtid handledare för fyra masterstudenter varav två nu är doktorander vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. För närvarande är han bihandledare till en doktorand samt siktar mot att också kunna verka som huvudhandledare för framtida doktorander.

I framtida forskningsplaner ligger att arbeta mot bättre information för både svenska och utländska patienter inom det ortopediska fältet och att förbättra omhändertagandet och kommunikationen med dessa grupper med målet att kunna behandla varje patient som en enskild individ utefter olika kulturella skillnader och inte enligt rutin. Ferids förhoppning är att med ytterligare studier som utvärderar det svenska hälso- och sjukvårdssystemet utifrån patientperspektivet kunna förbättra patientflöden och omhändertagande av patienter. Vidare hoppas Ferid på att hans studier kommer att medföra bättre hälsa för opererade patienter, kortare sjukhusvistelse, mindre kostnader för sjukhuset samt bättre livskvalitet och rehabilitering för patienter efter operationen.

(Foto: Ferid Krupic)

AV: Annelie Brorsson

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2006-07-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?